Ard-Abhcóide

Ard-Abhcóide –  Caroline Dee-Brown

General Counsel – Caroline Dee-Brown Admitted Law Society Ireland, H 1999, BA (Hons) LLB NTU, also admitted in California USA 1993 and England and Wales 1999.

Glacadh léi go Dlí-Chumann na hÉireann, 1999 BA (Onór.) LLB NTU, glacadh léi i gCalifornia, SAM 1993 agus i Sasana agus an Bhreatain Bheag 1999.