Creat Margaidh

Creat Margaidh – Stiurthóir: George Merrigan, BA (Mgmt), MSc (Mgmt)

Market Framework Director: George Merrigan, BA (Mgmt), MSc (Mgmt)

Tá an Rannóg um Chreat Margaidh freagrach as:

  • Bainistiú an córas údarú ginearálta don earnáil cumarsáide leictreonaí in Éirinn agus monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcoinníollacha údarú ginearálta
  • Bainistiú an speictream raidió agus athbhreithnithe bliantúla a dhéanamh ar chothrom le 15,000 ceadúnas Raidió-Theileagrafaíochta d’oibritheoirí éagsúla, comhlachtaí stáit, gnólachtaí príobhaideacha, agus daoine aonaracha ina measc.
  • Plean Uimhrithe Náisiúnta na hÉireann a chur i bhfeidhm.
  • Rialú na hearnála poist in Éirinnn, soláthróirí sheirbhisí poist a údarú
  • Trasnaíochta sa tseirbhís raidió agus ag cinntiú go gcomhlíontar leis an reachtaíocht a bhaineann le teileagrafaíocht gan sreang a fhiosrú