As Gaeilge

As Gaeilge

Beidh fáil ar an láithreán askcomreg.ie trí Ghaeilge de réir a chéile sna míonna amach romhainn. Cliceáil anseo don láithreán Béarla agus féach Ról ComReg thíos.

Ról ComReg

Bunaíodh Oifig an Stiúrthóra Teileachumarsáide (ODTR) an 10 Márta 1997 agus ba í Etain Doyle an Stiúrthóir. An 1 Nollaig 2002 aistríodh feidhmeanna an ODTR chuig an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg). Tá triú choimisinéirí ag ComReg: Gerry Fahy, Jeremy Godfrey agus Kevin O'Brien. Is é Jeremy Godfrey An Cathaoirleach.

Is éard is ComReg ann ná an comhlacht reachtúil atá freagrach as rialáil na hearnálacha cumarsáide leictreonaí (teileachumarsáid, cumarsáid raidió agus craoltóireacht) agus an phoist. Is é ComReg an t-údarás rialála náisiúnta do na hearnálacha sin de réir dhlí an AE, dlí a aistrítear isteach i reachtaíocht na hÉireann.

 • Cumhdaíonn ár ndualgas oibre líonraí tarchuir lena n-áirítear:
 • Sreang thraidisiúnta teileafóin;
 • Líonraí so ghlaiste a chuireann seirbhísí gutha agus sonraí ar fáil;
 • Cumarsáid raidió lena n-áirítear raidió fosaitheach a chuireann seirbhísí éagsúla ar fáil;
 • Tarchur traidisiúnta teilifíse agus raidió;
 • Teilifís chábla;
 • MMDS agus oibríochtaí sraonta a chuireann seirbhísí teilifíse ar fáil;
 • Creat ceadúnais do Sheirbhísí Satailíte in Éirinn.

De réir Alt 10 agus Alt 12 den Acht um Rialáil Cumarsáide 2002, tá raon feidhmeanna agus cuspóirí ag ComReg a bhaineann le líonraí cumarsáide leictreonaí, seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus saoráidí gaolmhar agus post a chur ar fáil. Áirítear orthu sin:

 • Comhlíonadh oibleagáidí a chinntiú;
 • Iomaíocht a chothú;
 • Cuidiú leis an margadh inmheánach a fhorbairt;
 • Leas úsáideoirí a chothú laistigh den Chomhphobal Eorpach;
 • Bainistíocht agus úsáid éifeachtach an speictrim mhinicíochta agus uimhreacha ón scéim náisiúnta uimhriúcháin;
 • Forbairt earnáil an phoist a chur chun cinn agus go háirithe seirbhís uilíoch a bheith ar fáil laistigh den Stát agus uaidh ag praghas inacmhainneach chun leasa gach úsáide.

Comhlíonann ComReg freisin Treoracha Beartais a eisíonn an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha. Eisíodh an chéad bheart de threoracha beartais do ComReg i mí Feabhra 2003.

Cruthaíonn ComReg iomaíocht in earnáil na Cumarsáide trí éascaíocht a dhéanamh do dhreamanna nua teacht isteach sa mhargadh trí údarú ginearálta chun líonraí agus seirbhísí a chur ar fáil, agus trí teacht ar líonraí a rialáil d'fhonn rogha éifeachtach a fhorbairt do thomhaltóirí gnó agus tí. In earnáil atá ag athrú agus ag fás go tapa, ó thaobh na teicneolaíochta agus na tráchtála de, cuireann ComReg creat ar fáil chun seirbhísí nua cosúil le 3G a thabhairt isteach.

Is é an fócas don rialáil sa tseirbhís phoist i margadh atá léirscaoilte i bpáirt ná an Oibleagáid Seirbhíse Uilíche (USO) a chothabháil agus a chinntiú go mbíonn praghsanna An Post dírithe ar chostas.

Díríonn ár gcuid gníomhaíochtaí ar úsáideoirí gnó agus tí na cumarsáide agus ar oibritheoirí.

Beidh fáil ar an láithreán askcomreg.ie trí Ghaeilge de réir a chéile sna míonna amach romhainn. Cliceáil anseo don láithreán Béarla agus féach Ról ComReg thíos.

Ról ComReg

Bunaíodh Oifig an Stiúrthóra Teileachumarsáide (ODTR) an 10 Márta 1997 agus ba í Etain Doyle an Stiúrthóir. An 1 Nollaig 2002 aistríodh feidhmeanna an ODTR chuig an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg). Tá triú choimisinéirí ag ComReg: Gerry Fahy, Jeremy Godfrey agus Kevin O'Brien. Is é Jeremy Godfrey An Cathaoirleach.

Is éard is ComReg ann ná an comhlacht reachtúil atá freagrach as rialáil na hearnálacha cumarsáide leictreonaí (teileachumarsáid, cumarsáid raidió agus craoltóireacht) agus an phoist. Is é ComReg an t-údarás rialála náisiúnta do na hearnálacha sin de réir dhlí an AE, dlí a aistrítear isteach i reachtaíocht na hÉireann.

 • Cumhdaíonn ár ndualgas oibre líonraí tarchuir lena n-áirítear:
 • Sreang thraidisiúnta teileafóin;
 • Líonraí so ghlaiste a chuireann seirbhísí gutha agus sonraí ar fáil;
 • Cumarsáid raidió lena n-áirítear raidió fosaitheach a chuireann seirbhísí éagsúla ar fáil;
 • Tarchur traidisiúnta teilifíse agus raidió;
 • Teilifís chábla;
 • MMDS agus oibríochtaí sraonta a chuireann seirbhísí teilifíse ar fáil;
 • Creat ceadúnais do Sheirbhísí Satailíte in Éirinn.

De réir Alt 10 agus Alt 12 den Acht um Rialáil Cumarsáide 2002, tá raon feidhmeanna agus cuspóirí ag ComReg a bhaineann le líonraí cumarsáide leictreonaí, seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus saoráidí gaolmhar agus post a chur ar fáil. Áirítear orthu sin:

 • Comhlíonadh oibleagáidí a chinntiú;
 • Iomaíocht a chothú;
 • Cuidiú leis an margadh inmheánach a fhorbairt;
 • Leas úsáideoirí a chothú laistigh den Chomhphobal Eorpach;
 • Bainistíocht agus úsáid éifeachtach an speictrim mhinicíochta agus uimhreacha ón scéim náisiúnta uimhriúcháin;
 • Forbairt earnáil an phoist a chur chun cinn agus go háirithe seirbhís uilíoch a bheith ar fáil laistigh den Stát agus uaidh ag praghas inacmhainneach chun leasa gach úsáide.

Comhlíonann ComReg freisin Treoracha Beartais a eisíonn an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha. Eisíodh an chéad bheart de threoracha beartais do ComReg i mí Feabhra 2003.

Cruthaíonn ComReg iomaíocht in earnáil na Cumarsáide trí éascaíocht a dhéanamh do dhreamanna nua teacht isteach sa mhargadh trí údarú ginearálta chun líonraí agus seirbhísí a chur ar fáil, agus trí teacht ar líonraí a rialáil d'fhonn rogha éifeachtach a fhorbairt do thomhaltóirí gnó agus tí. In earnáil atá ag athrú agus ag fás go tapa, ó thaobh na teicneolaíochta agus na tráchtála de, cuireann ComReg creat ar fáil chun seirbhísí nua cosúil le 3G a thabhairt isteach.

Is é an fócas don rialáil sa tseirbhís phoist i margadh atá léirscaoilte i bpáirt ná an Oibleagáid Seirbhíse Uilíche (USO) a chothabháil agus a chinntiú go mbíonn praghsanna An Post dírithe ar chostas.

Díríonn ár gcuid gníomhaíochtaí ar úsáideoirí gnó agus tí na cumarsáide agus ar oibritheoirí.

 • Mailing List
 • Link opens in new window to AskComreg.ie
 • Link opens in new window to CallCosts.ie
 • Link opens in new window to phonesmart.ie
 • Link opens in new window to Comstat.ie
 • Link opens in new window to testandtrial.ie
 • iei.ie
 • Winner of an O2 ability award 2007
 • Approved CPD Employer ACCA Plus
 • Address: © 2016 ComReg Commission for Communications Regulation Block DEF, Abbey Court Irish Life Centre Lower Abbey Street Dublin 1
 • Tel: + 353 1 804 9600 | LoCall: 1890 22 9600 | Consumer Line 1890 229668 Fax: + 353 1 804 9680
 • E-Mail: info@comreg.ie