Brú thíos agus cuirfear ar aghaidh chuig rannóg na n-iarratas agus na ngearán thú.

Gearáin
Ar ais go dtí an fhoirm teagmhála.

Is féidir ceisteanna agus gearáin tomhaltóra faoi do sholáthróir seirbhíse a dhéanamh lenár bhfoireanna chúram custaiméara i rannóg na ngearán tomhaltóra.

Ainm

Sloinne

Ríomhphost


Do theachtaireacht

Please leave this field empty.

Iarratais Tomhaltóra

Fón
018049668
Ríomhphost
consumerline@comreg.ie

Iarratais Ghnó

Fón
018049600
Ríomhphost
industry@comreg.ie

Iarratais Tomhaltóirí Gnó

Fón
018049600
Ríomhphost
industry@comreg.ie

Iarratais agus Ceisteanna

Má tá Iarratais agus Ceisteanna agat faoi do sholáthraí seirbhíse, tabhair cuairt ar rannóg na ngearán

Seoladh

Coimisiún um Rialáil Cumarsáide, Ionad Irish Life, Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1, D01 W2H4