The letter iAbout Comreg IconAbout PRS IconAbout PRSAuthorise Postal ProvidersAuthorise Postal Providers IconBase Station Location IconRadio Tower broadcasting wavesBilling Option IconShow more billing options for this planView this sectionA rightward arrowCode of Practice IconCode of PracticeA weighing scalesCompare Services IconCompetition Law Enforcement IconCompetition Law EnforcementPerson holding their hand up with a question markComplaints and Queries IconCompliance Enforcement IconCompliance EnforcementComreg Investigations IconComreg InvestigationsGroup of peopleConsumer Services IconComReg ConsumerTwo people speaking with a speech bubblesGovernment building with flagCorporate Governance IconCoverage Map of IrelandCoverage MapPerson wearing a headsetCustomer Service IconArrow pointing downDownloadE-licencingE-licencing IconErrorA red sign with a white exclamation markFacebookThe Facebook LogoTwo Speech bubblesFeedback IconSquiggly line Iconfive_eight_gz IconOpen PadlockFreedom Act IconFrequency Allocations IconFrequency AllocationsStampGeneral Authorisation IconLandline PhoneHome Phone IconIndustry Forms IconIndustry FormsComReg IndustryA tall buildingInternational IconInternationalLaptop computerInternet IconJargon Buster IconJargon BusterGavel hammer used in courtLegislation IconLicense Exceptions IconLicense ExceptionsLicensing IconRolled Certificate with RibbonLiecense Ammendments Permissions IconLiecense Ammendments PermissionsLinkedinThe LinkedIn Logo - this link will open in a new windowMarket Analysis IconMarket AnalysisMarket Information IconMarket InformationMegaphoneMobile PhoneMobile Phone Iconnav-home-iconnav-home-icon-bluenav-home-icon-greenA folded newspaperIndustry News IconA folded newspaperNews and Press IconNounSubmit a consumer query or complaintPhone BookNumbering Naming Addressing IconShow other information about planOther Information IconShow payment options for this planPayment Options IconPDF logoPDF fileLocation DevicePersonal Locator Beacon IconEnvelopePostal IconPostBoxPostal Authorisation IconEuro symbolPremium Rate IconTest Trail One IconTest Trail OnePrice Control Accounting IconPrice COntrol AccountingProductsProducts IconPRS Number IconPRS NumberBlank PagePublications IconRadio SpectrumRadio Spectrum IconRadio Tower broadcasting wavesIndustry Radio Spectrum IconRegulation Of An Post IconList with a tick markSignal wavesRSS FeedSpectrum Awards IconSpectrum AwardsSpectrum Compliance IconSpectrum ComplianceJigsaw pieceStrategy IconTips Advice IconTips AdviceShapeTwitterThe Twitter Logo - this link will open in a new window
Home / Nuacht / Idirnáisiúnta / BEREC: an 4 fóram do Pháirtithe Leasmhara – An nascacht agus an nuálaíocht san Eoraip a fheabhsú

Please enter your email address below. If there are particular publication types or categories that you want to receive alerts for, please select them from the lists. If you do not select anything you will receive alerts for all publications.

Hold CTRL to select more than one

BEREC: an 4 fóram do Pháirtithe Leasmhara – An nascacht agus an nuálaíocht san Eoraip a fheabhsú

Déanfaidh Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) an ceathrú fóram dá chuid do Pháirtithe Leasmhara a reáchtáil sa Bhruiséil ar 17 Deireadh Fómhair. Ócáid mhór san earnáil teileachumarsáide atá ann, agus díreofar i mbliana ar chlár oibre BEREC do 2017 agus ar an athbhreithniú leanúnach ar an gcreat rialála le haghaidh na cumarsáide leictreonaí. Sa chomhthéacs seo, déanfar dhá shaincheist mhóra ar leith a phlé ag an bhfóram: nascacht a sholáthar do gach saoránach Eorpach, agus forbairt an gheilleagair dhigitigh a éascú. Meastar go mbeidh thart ar 220 rannpháirtí ag freastal ar an bhfóram agus ag idirghníomhú leis na cainteoirí, lena n-áirítear go leor oibreoirí ó shaol na teileachumarsáide agus ón saol digiteach.

Beidh an t-imeacht oscailte don phobal agus beidh sé á chraoladh beo ar líne ar chuntas YouTube BEREC. Is féidir le gach duine tuairimí a léiriú nó ceisteanna a chur ar na cainteoirí go díreach ar Twitter ach leas a bhaint as #BERECforum.
Nasc chuig an gclár oibre: http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2016/124-4th- berec-stakeholder-forum-meeting

Nasc chuig an ráiteas nuachta: http://www.comreg.ie/publication/berec-4-foram-phairtithe-leasmhara-nascacht-agus-nualaiocht-san-eoraip-fheabhsu/

Related News

Latest News

Was this page helpful?

    Thank you for your feedback.
    Your feedback will help us improve this site.

      Thank you for your feedback.
      Your feedback will help us improve this site.