An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg 2007)

Is féidir an foilseachán seo a chóipeáil chomh fada is a tugtar aitheantas don bhunfhoinse, ach amháin nuair atá a mhalairt luaite go sonrach.

Tá an fhaisneis, an t-ábhar, na grafaicí, an téacs, na híomhanna, an trádmharc agus an lógó (na hábhair), ar ár suíomhanna cosanta ag cóipcheart, trádmharc, ceart bunachar sonraí, ceart sui generis agus dlíthe maoine intleachtúla eile de réir dlíthe náisiúnta agus conarthaí idirnáisiúnta.

Is féidir ár suíomhanna a chóipeáil ar mhaithe le féachant orthu amháin, ach níl cead iad a bhuanchoinneáil nó a chóipeáil ar mhaithe len iad a scaipeadh.