Fógra Príobháideachas

Fógra Follasachta

 

Fúinn

Is sinne an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg).

Is iad ár sonraí teagmhála ná: An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide, 1 Lárcheantar na nDugaí, Sráid na nGildeanna, Baile Átha Cliath 1, D01 E4X0; teileafón: 018049668 nó consumerline@comreg.ie (i gcomhair ceisteanna a bhaineann le tomhaltóirí) nó 018049600 nó industry@comreg.ie (i gcomhair ceisteanna a bhaineann le tionsclaíocht) nó misuse@comreg.ie (chun mí-úsáid uimhreacha a thuairisciú). Féadann tú dul i dteagmháil linn chomh maith ag baint leasa duit as an bhfoirm Ceisteanna & Gearáin atá le fáil ar ár suíomh idirlín ag www.comreg.ie.

Is é an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) an comhlacht stáit atá freagrach as rialú na hearnála cumarsáide leictreonaí (teileachumarsáide, radachumarsáid, tarchur craolacháin agus seirbhísí ardráta) agus an earnáil poist in Éirinn. Áirítear air seo feidhm maidir le ceadúnú úsáid an speictrim raidió in Éirinn.

Tá raon leathan feidhmeanna agus cuspóirí againn sa teileachumarsáid (nó i seirbhísí agus líonraí cumarsáide leictreonaí chun ainm níos cruinne a thabhairt air), agus i mbainistíocht poist agus speictrim. Oibrímid faoi reachtaíocht Éireannach agus Eorpach sna réimsí seo.

Táimid freagrach as éascú le hiomaíocht, as tomhaltóirí a chosaint agus as nuálaíocht a spreagadh. Baineann sé lenár ról déileáil le ceisteanna casta dlí, eacnamaíochta agus teicneolaíochta, agus a chinntiú go ndéanaimid ár gcinntí go cóir agus go mínítear go soiléir iad.

Tá tuilleadh eolais faoinár bhfeidhmeanna agus ár seirbhísí le fáil ar ár suíomh idirlín ag www.comreg.ie.

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha ag ComReg chun comhlíonadh na rialacha cosanta sonraí againn a mhaoirsiú. Tá tuilleadh eolais faoinár nOifigeach Cosanta Sonraí, sonraí teagmhála san áireamh, le fáil anseo.