The letter iAbout Comreg IconAbout PRS IconAbout PRSAuthorise Postal ProvidersAuthorise Postal Providers IconBase Station Location IconRadio Tower broadcasting wavesBilling Option IconShow more billing options for this planView this sectionA rightward arrowCode of Practice IconCode of PracticeA weighing scalesCompare Services IconCompetition Law Enforcement IconCompetition Law EnforcementPerson holding their hand up with a question markComplaints and Queries IconCompliance Enforcement IconCompliance EnforcementComreg Investigations IconComreg InvestigationsGroup of peopleConsumer Services IconComReg ConsumerTwo people speaking with a speech bubblesGovernment building with flagCorporate Governance IconCoverage Map of IrelandCoverage MapPerson wearing a headsetCustomer Service IconArrow pointing downDownloadE-licencingE-licencing IconErrorA red sign with a white exclamation markFacebookThe Facebook LogoTwo Speech bubblesFeedback IconSquiggly line Iconfive_eight_gz IconOpen PadlockFreedom Act IconFrequency Allocations IconFrequency AllocationsStampGeneral Authorisation IconLandline PhoneHome Phone IconIndustry Forms IconIndustry FormsComReg IndustryA tall buildingInternational IconInternationalLaptop computerInternet IconJargon Buster IconJargon BusterGavel hammer used in courtLegislation IconLicense Exceptions IconLicense ExceptionsLicensing IconRolled Certificate with RibbonLiecense Ammendments Permissions IconLiecense Ammendments PermissionsLinkedinThe LinkedIn Logo - this link will open in a new windowMarket Analysis IconMarket AnalysisMarket Information IconMarket InformationMegaphoneMobile PhoneMobile Phone Iconnav-home-iconnav-home-icon-bluenav-home-icon-greenA folded newspaperIndustry News IconA folded newspaperNews and Press IconNounSubmit a consumer query or complaintPhone BookNumbering Naming Addressing IconShow other information about planOther Information IconShow payment options for this planPayment Options IconPDF logoPDF fileLocation DevicePersonal Locator Beacon IconEnvelopePostal IconPostBoxPostal Authorisation IconEuro symbolPremium Rate IconTest Trail One IconTest Trail OnePrice Control Accounting IconPrice COntrol AccountingProductsProducts IconPRS Number IconPRS NumberBlank PagePublications IconRadio SpectrumRadio Spectrum IconRadio Tower broadcasting wavesIndustry Radio Spectrum IconRegulation Of An Post IconList with a tick markSignal wavesRSS FeedSpectrum Awards IconSpectrum AwardsSpectrum Compliance IconSpectrum ComplianceJigsaw pieceStrategy IconTips Advice IconTips AdviceShapeTwitterThe Twitter Logo - this link will open in a new window

Fógra Príobháideachas

Fógra Follasachta

 

Fúinn

Is sinne an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg).

Is iad ár sonraí teagmhála ná: An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide, 1 Lárcheantar na nDugaí, Sráid na nGildeanna, Baile Átha Cliath 1, D01 E4X0; teileafón: 018049668 nó consumerline@comreg.ie (i gcomhair ceisteanna a bhaineann le tomhaltóirí) nó 018049600 nó industry@comreg.ie (i gcomhair ceisteanna a bhaineann le tionsclaíocht) nó misuse@comreg.ie (chun mí-úsáid uimhreacha a thuairisciú). Féadann tú dul i dteagmháil linn chomh maith ag baint leasa duit as an bhfoirm Ceisteanna & Gearáin atá le fáil ar ár suíomh idirlín ag www.comreg.ie.

Is é an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) an comhlacht stáit atá freagrach as rialú na hearnála cumarsáide leictreonaí (teileachumarsáide, radachumarsáid, tarchur craolacháin agus seirbhísí ardráta) agus an earnáil poist in Éirinn. Áirítear air seo feidhm maidir le ceadúnú úsáid an speictrim raidió in Éirinn.

Tá raon leathan feidhmeanna agus cuspóirí againn sa teileachumarsáid (nó i seirbhísí agus líonraí cumarsáide leictreonaí chun ainm níos cruinne a thabhairt air), agus i mbainistíocht poist agus speictrim. Oibrímid faoi reachtaíocht Éireannach agus Eorpach sna réimsí seo.

Táimid freagrach as éascú le hiomaíocht, as tomhaltóirí a chosaint agus as nuálaíocht a spreagadh. Baineann sé lenár ról déileáil le ceisteanna casta dlí, eacnamaíochta agus teicneolaíochta, agus a chinntiú go ndéanaimid ár gcinntí go cóir agus go mínítear go soiléir iad.

Tá tuilleadh eolais faoinár bhfeidhmeanna agus ár seirbhísí le fáil ar ár suíomh idirlín ag www.comreg.ie.

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha ag ComReg chun comhlíonadh na rialacha cosanta sonraí againn a mhaoirsiú. Tá tuilleadh eolais faoinár nOifigeach Cosanta Sonraí, sonraí teagmhála san áireamh, le fáil anseo.

Was this page helpful?

    Thank you for your feedback.
    Your feedback will help us improve this site.

      Thank you for your feedback.
      Your feedback will help us improve this site.