The letter iAbout Comreg IconAbout PRS IconAbout PRSAuthorise Postal ProvidersAuthorise Postal Providers IconBase Station Location IconRadio Tower broadcasting wavesBilling Option IconShow more billing options for this planView this sectionA rightward arrowCode of Practice IconCode of PracticeA weighing scalesCompare Services IconCompetition Law Enforcement IconCompetition Law EnforcementPerson holding their hand up with a question markComplaints and Queries IconCompliance Enforcement IconCompliance EnforcementComreg Investigations IconComreg InvestigationsGroup of peopleConsumer Services IconComReg ConsumerTwo people speaking with a speech bubbles Government building with flagCorporate Governance Icon Coverage Map of IrelandCoverage MapPerson wearing a headsetCustomer Service IconArrow pointing downDownloadE-licencingE-licencing IconErrorA red sign with a white exclamation markFacebookThe Facebook LogoTwo Speech bubblesFeedback IconSquiggly line Iconfive_eight_gz IconOpen PadlockFreedom Act IconFrequency Allocations IconFrequency AllocationsStampGeneral Authorisation IconLandline PhoneHome Phone IconIndustry Forms IconIndustry FormsComReg IndustryA tall buildingInternational IconInternationalLaptop computerInternet IconJargon Buster IconJargon BusterGavel hammer used in courtLegislation IconLicense Exceptions IconLicense ExceptionsLicensing IconRolled Certificate with RibbonLiecense Ammendments Permissions IconLiecense Ammendments PermissionsLinkedinThe LinkedIn Logo - this link will open in a new windowMarket Analysis IconMarket AnalysisMarket Information IconMarket InformationMegaphoneMobile PhoneMobile Phone Iconnav-home-iconnav-home-icon-bluenav-home-icon-greenA folded newspaperIndustry News IconA folded newspaperNews and Press IconNounSubmit a consumer query or complaintPhone BookNumbering Naming Addressing IconShow other information about planOther Information IconShow payment options for this planPayment Options IconPDF logoPDF fileLocation DevicePersonal Locator Beacon IconEnvelopePostal IconPostBoxPostal Authorisation IconEuro symbolPremium Rate IconTest Trail One IconTest Trail OnePrice Control Accounting IconPrice COntrol AccountingProductsProducts IconPRS Number IconPRS NumberBlank PagePublications IconRadio SpectrumRadio Spectrum IconRadio Tower broadcasting wavesIndustry Radio Spectrum IconRegulation Of An Post IconList with a tick markSignal wavesRSS FeedSpectrum Awards IconSpectrum AwardsSpectrum Compliance IconSpectrum ComplianceJigsaw pieceStrategy IconTips Advice IconTips AdviceShapeTwitterThe Twitter Logo - this link will open in a new windowec-networkec-networkEC SignalEC Signalec-checklistec-checklistec-deviceec-deviceec-peopleec-peopleec-speechec-speechXThe X Logo - this link will open in a new window
Home / Faoi / Idirnáisiúnta

Idirnáisiúnta

An tAonad Idirnáisiúnta

Bíonn an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) ag feidhmiú i dtimpeallacht Eorpach agus idirnáisiúnta atá dushlánach agus a athraíonn go tapaigh. Mar sin, bíonn gá le rialú chun iomaíocht a spreagadh ionas gur féidir le nuálaíocht, cruthaitheach agus iomaíocht bheith rathúil.

Déanann ComReg bainistíocht agus forbairt ar ionchur rialála na hÉireann i gcur chun chinn polasaithe Eorpacha agus idirnáisiúnta, chomh maith leis na caighdeáin agus an reachtaíocht a dhéanann ríaláíl ar na hearnálacha seo. Is iad na hidirchaidrimh idirnáisiúnta seo a thugann bunús forbartha don earnáíl i dtimpeallacht oscailte, iomaíochta. Tugann an comhoibriú gníomhach seo ag leibheál idirnáisiúnta an fód chun an earnáil cumarsáide in Éirinn a fhorbairt.

Tá go leor eagraíochtaí taobh thiar de Rialáil ag leibheál idirnáisiúnta. Ina dteannta tá:

  • Institiúidí Eorpacha (An Chomhairle, an Pharlaimint agus an Coimisiún)
  • Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC)
  • An Grúpa Beartais um Speictrim Raidió (RSPG)
  • Grúpa Rialtóirí Neamhspleácha (IRG)
  • An Comhdháil Eorpach do Ríarú Poist agus Teileachumarsáide
  • An tAontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide (ITU)
  • an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE)

Glacann an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide páirt i ngach eagraíocht ag leibheál ghrúpa oibre agus  iomlánach.

An raibh an leathanach seo úsáideach?

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.