An tAonad Idirnáisiúnta

Bíonn an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) ag feidhmiú i dtimpeallacht Eorpach agus idirnáisiúnta atá dushlánach agus a athraíonn go tapaigh. Mar sin, bíonn gá le rialú chun iomaíocht a spreagadh ionas gur féidir le nuálaíocht, cruthaitheach agus iomaíocht bheith rathúil.

Déanann ComReg bainistíocht agus forbairt ar ionchur rialála na hÉireann i gcur chun chinn polasaithe Eorpacha agus idirnáisiúnta, chomh maith leis na caighdeáin agus an reachtaíocht a dhéanann ríaláíl ar na hearnálacha seo. Is iad na hidirchaidrimh idirnáisiúnta seo a thugann bunús forbartha don earnáíl i dtimpeallacht oscailte, iomaíochta. Tugann an comhoibriú gníomhach seo ag leibheál idirnáisiúnta an fód chun an earnáil cumarsáide in Éirinn a fhorbairt.

Tá go leor eagraíochtaí taobh thiar de Rialáil ag leibheál idirnáisiúnta. Ina dteannta tá:

  • Institiúidí Eorpacha (An Chomhairle, an Pharlaimint agus an Coimisiún)
  • Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC)
  • An Grúpa Beartais um Speictrim Raidió (RSPG)
  • Grúpa Rialtóirí Neamhspleácha (IRG)
  • An Comhdháil Eorpach do Ríarú Poist agus Teileachumarsáide
  • An tAontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide (ITU)
  • an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE)

Glacann an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide páirt i ngach eagraíocht ag leibheál ghrúpa oibre agus  iomlánach.