Home / Nuacht / Nuacht Tomhaltóra / Méadaithe praghais An Post i bhfeidhm ó 13 Aibreán 2017

Please enter your email address below. If there are particular publication types or categories that you want to receive alerts for, please select them from the lists. If you do not select anything you will receive alerts for all publications.

Hold CTRL to select more than one

Méadaithe praghais An Post i bhfeidhm ó 13 Aibreán 2017

D’fhoghair An Post ar an 16 Márta 2017 go mbeidh méadú ag teacht ar na praghsanna seo a leanas ó 13 Aibreán 2017 ar aghaidh:

 

  • Méadófar an ráta do ghnathlitir intíre ó €0.72 go €1.00
  • Méadófar an ráta do ghnáthlitir idirnáisiúnta ó €1.10 go €1.35

 

Tagann sé seo i ndiaidh athruithe reachtaíochta a chuireann deireadh le cumhacht ComReg arduithe praghais de réir na seirbhíse uilíoch poist a cheadú roimhre. Ba cheart aon cheist a bhaineann le praghasanna faoin tseirbhís uilíoch poist a chur chuig Seirbhisí Custaiméara An Post 1850 575 859 nó 01 705 7600 nó trí shuíomh An Post.

Related News

Latest News