Straitéis

Straitéis

De Réir an Achta um Rialáil Cumarsáide 2002, tá sé mar dhualgas ag ComReg Ráitis Straitéise a eisiú a chuimsíonn trí phríomhearnáil. Is iad an Ráiteas Straitéise don Earnáil Cumarsáide Leictreonaí, an Ráiteas Straitéise ar Speictream agus an Ráiteas Straitéise ar Phost atá i gceist.