Post

Ríalú Poist

Is í fís ComReg don tseirbhís poist ná go mbeidh sé fuinniúil agus iomaíoch, ag soláthair raon leathan seirbhisí nualacha atá ar faobhar tosaigh, ar ardchaighdeán agus ar phraghas iomaíoch do ghnólachtaí, eagraíochtaí agus tomhaltóirí

Tá go leor soláthróirí seirbhíse poist ag feidhmiú in Éirinn, agus tá tuilleadh eolais faoi chuspóirí reachtúla ComReg i dtaobh na seirbhísí poist a chuireann na soláthróirí seirbhíse poist ar fáil, ar fáil sa phíosa faoi Ríalú Poist.

Tá freagraí na gceisteanna is coitianta a chuirtear ar nós dualgais seirbhíse An Post, riachtanais údaraithe do Sholáthróirí Seirbhíse, agus conas gearán a dhéanamh faoi sholáthróir seirbhíse poist ar fáil chomh maith.

Stráitéis Poist reatha ComReg.