Back to Gearáin

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Foireann Chúram Custaiméara ComReg trí na bealaí thíos:

Teileafón:

018049668

Foirm ar líne:

Brú chun teacht ar foirm gearáin ComReg ar líne.

Téacs:

Téacs agus glaofar thar n-ais ort – seol téacs leis an bhfocal COMREG go 51500 (baineann gnáthrátaí SMS) agus cuirfear glaoch thar n-ais ort.

Téacs agus seolfar téacs thar n-ais chugat – Seol téacs leis an bhfocal ASKCOMREG go 51500 (baineann gnáthrátaí SMS) agus seolfar téacs thar n-ais chugat.

Comhrá Beo Ar-Líne

Web Chat

Teanga Chomharthaíochta na hÉireann

Más maith leat an tseirbhís seo a úsáid déan teagmháil leis an Líne TomhaltóraSLIS agus socrófar coinne.