Please enter your email address below. If there are particular publication types or categories that you want to receive alerts for, please select them from the lists. If you do not select anything you will receive alerts for all publications.

  • Hold CTRL to select more than one
  • Hold CTRL to select more than one

Publications

Publications RSS
115 Publications Found
S.I. No 226 of 2020 - Wireless Telegraphy Act 1926 (Section 3) (Exemption of Terminals for Satellite Services) Order 2020
Posted: 26th June 2020
Reference Number: S.I. No 226 of 2020
S.I. No. 122 of 2020 - Temporary Electronic Communications Services Licences
Posted: 9th April 2020
Reference Number: S.I. No. 122 of 2020
SI 197 of 2019 Wireless Telegraphy (Public Service Television and Sound Broadcasting Licences) Regulations 2019
Posted: 11th June 2019
Reference Number: SI 197 of 2019
S.I. No. 534 of 2018 - Communications Regulation (Universal Postal Service) (Amendment) (No.2) Regulations 2018
Posted: 14th December 2018
Reference Number: S.I. No. 534 of 2018
S.I. No. 499 of 2018 - Communications Regulation (Universal Postal Service)(Amendment) Regulations 2018
Posted: 26th November 2018
Reference Number: S.I. 499 of 2018
SI 158 of 2018 Wireless Telegraphy (National Point-to-Point Block Licences) Regulations 2018
Posted: 15th May 2018
Reference Number: SI 158 of 2018
26 GHz Spectrum Award - Information Memorandum
Posted: 27th April 2018
Reference Number: 18/32

S.I. No. 218 of 2017 -Wireless Telegraphy Act 1926 (Section 3) (Exemption of Apparatus for Mobile Communication Services on Aircraft) Order 2017

Posted: 26th May 2017
Reference Number: S.I. No. 218 of 2017

Forálann Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 d’ullmhú scéim reachtúil ag comhlachtaí poiblí ag tabhairt

mionsonraí faoi na seirbhísí a chuirfidh siad ar fáil:

  • trí mheán na Gaeilge;
  • trí mheán an Bhéarla; agus
  • trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla

agus na bearta atá le glacadh lena chinntiú go ndéanfar aon seirbhís nach soláthraíonn an

comhlacht trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil laistigh de thréimhse ama comhaontaithe.

De réir cuid 14(3) den tAcht, fanann scéimeanna teanga i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bhliana nó go dtí go bhfuil scéim nua deimhnithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, cibé acu is déanaí.

Posted: 20th March 2017
The Official Languages Act 2003 provides for the preparation by public bodies of a language scheme detailing the services which they will provide: through the medium of Irish, through the medium of En...
Posted: 20th March 2017