Home / News / Industry News / An coimisinéir Gerry Fahy ceaptha mar Chathaoirleach ar ComReg

Please enter your email address below. If there are particular publication types or categories that you want to receive alerts for, please select them from the lists. If you do not select anything you will receive alerts for all publications.

Hold CTRL to select more than one

An coimisinéir Gerry Fahy ceaptha mar Chathaoirleach ar ComReg

Gerry Fahy appointed as a Commissioner for a 5 year term on 02/09/13

Cheap an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil, Denis Naughten TD, Gerry Fahy ina chathaoirleach ar an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) inniu. Tá feidhm ag an gceapachán ó 1 Márta 2017 go 31 Lúnasa 2018. Níl aon athrú ar chomhdhéanamh an Choimisiúin. Tá triúr Coimisinéirí ann i gcónaí: Gerry Fahy, Jeremy Godfrey agus Kevin O’Brien. Agus é ag glacadh leis an ról, dúirt an tUasal Fahy go raibh sé ag súil le misean tábhachtach ComReg a stiúradh i gcinntiú go bhfuil timpeallacht rialála cuí agus éifeachtach i bhfeidhm chun tacú le hiomaíocht bhreise, nuálaíocht agus rogha tomhaltóra i dtírdhreach cumarsáide atá ag athrú go tapaigh.

Related News

Latest News