An Fhoireann

An Fhoireann

Bunaíodh an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) ar an 1 Nollaig 2002. Tá ComReg faoi cheannas Coimisiún a mbíonn suas go triúr coimisinéirí ina mball de.

Robert Mourik

Ceapadh ina choimisinéir é ar 2019 agus is cathaoirleach é.

Garrett Blaney

Ceapadh ina choimisinéir é ar 2019.

 

Helen Dixon

Ceapadh ina coimisinéir í ar 2024.

 

Foireann Bainistíochta ComReg

Tá an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide roinnte i rannóga éagsúla. Tugann an Ard-Abhcóide agus an Comhairleoir Sinsearach Eacnamaíochta, Polasaithe agus Taighde tacaíocht do na rannóga ar fad. Tá an struchtúr seo bunaithe ar fhoirne tras-feidhme ag obair le chéile i dtimpeallacht ildisciplíneach. Brú ar na cnaipe ar chlé chun tuilleadh eolais a fháil.