Seirbhisí Corparáideacha

Seirbhísí Corparáideacha – Stiurthóir Joe Heavey

Corporate Services Director: Joe Heavey

Bíonn an Rannóg um Sheirbhísí Corparáideacha ag forbairt agus ag cur i bhfeidhm stráitéisí sheirbhisí corparáideacha agus cumarsáide den scoth. Forbraítear na stráitéisí seo chun cur le gníomhaíocht agus éifeacht na heagraíochta. Tá sé mar dhualgas ag an Rannóg bheith ag plé le cúrsaí acmhannaí daonna, airgeadais, córais fáisnéise, saoráil fáisnéise, caidrimh phoiblí, agus bainistiú áiseanna ginearálta.

Gnóthaí Póiblí

Cuireann an tAonad Gnóthaí Póiblí teachtaireachtaí agus ráitis na heagraíochta in iúl dár sealbhóirí. Bainistíonn foireann an aonaid an suíomh idirlín; eagraíonn siad comhdhálacha agus seimineáir agus foilsíonn siad ár dTuarascálacha Bliantúla agus foilseacháin eile.

Teagmháil: Tom Butler, Bainisteoir Gnóthaí Póiblí 018049639