The letter iAbout Comreg IconAbout PRS IconAbout PRSAuthorise Postal ProvidersAuthorise Postal Providers IconBase Station Location IconRadio Tower broadcasting wavesBilling Option IconShow more billing options for this planView this sectionA rightward arrowCode of Practice IconCode of PracticeA weighing scalesCompare Services IconCompetition Law Enforcement IconCompetition Law EnforcementPerson holding their hand up with a question markComplaints and Queries IconCompliance Enforcement IconCompliance EnforcementComreg Investigations IconComreg InvestigationsGroup of peopleConsumer Services IconComReg ConsumerTwo people speaking with a speech bubbles Government building with flagCorporate Governance Icon Coverage Map of IrelandCoverage MapPerson wearing a headsetCustomer Service IconArrow pointing downDownloadE-licencingE-licencing IconErrorA red sign with a white exclamation markFacebookThe Facebook LogoTwo Speech bubblesFeedback IconSquiggly line Iconfive_eight_gz IconOpen PadlockFreedom Act IconFrequency Allocations IconFrequency AllocationsStampGeneral Authorisation IconLandline PhoneHome Phone IconIndustry Forms IconIndustry FormsComReg IndustryA tall buildingInternational IconInternationalLaptop computerInternet IconJargon Buster IconJargon BusterGavel hammer used in courtLegislation IconLicense Exceptions IconLicense ExceptionsLicensing IconRolled Certificate with RibbonLiecense Ammendments Permissions IconLiecense Ammendments PermissionsLinkedinThe LinkedIn Logo - this link will open in a new windowMarket Analysis IconMarket AnalysisMarket Information IconMarket InformationMegaphoneMobile PhoneMobile Phone Iconnav-home-iconnav-home-icon-bluenav-home-icon-greenA folded newspaperIndustry News IconA folded newspaperNews and Press IconNounSubmit a consumer query or complaintPhone BookNumbering Naming Addressing IconShow other information about planOther Information IconShow payment options for this planPayment Options IconPDF logoPDF fileLocation DevicePersonal Locator Beacon IconEnvelopePostal IconPostBoxPostal Authorisation IconEuro symbolPremium Rate IconTest Trail One IconTest Trail OnePrice Control Accounting IconPrice COntrol AccountingProductsProducts IconPRS Number IconPRS NumberBlank PagePublications IconRadio SpectrumRadio Spectrum IconRadio Tower broadcasting wavesIndustry Radio Spectrum IconRegulation Of An Post IconList with a tick markSignal wavesRSS FeedSpectrum Awards IconSpectrum AwardsSpectrum Compliance IconSpectrum ComplianceJigsaw pieceStrategy IconTips Advice IconTips AdviceShapeTwitterThe Twitter Logo - this link will open in a new windowec-networkec-networkEC SignalEC Signalec-checklistec-checklistec-deviceec-deviceec-peopleec-peopleec-speechec-speechXThe X Logo - this link will open in a new window
Home / Faoi / An Fhoireann / Miondíol agus Seirbhisí Tomhaltóra

Miondíol agus Seirbhisí Tomhaltóra

Áirítear sa leathanache seo:

  • Polasaí Tomhaltóra

  • Cúram Tomhaltóra

  • Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála

  • Post

  • Tionscadal na Seirbhísí Ardráta

Stiurthóir Miondíola agus Seirbhisí Tomhaltóra: Barbara Delaney

Retail and Consumer Services – Director: Barbara Delaney

Tá an Rannóg Miondíola agus Seirbhisí Tomhaltóra freagrach as na príomhfheidhmeanna eagraíochta seo a leanas;

Polasaí Tomhaltóra

Glacann an tAonad Polsaithe Tomhaltóra céimeanna le cinntiú go bhfuil cosaint ann do thomhaltóirí sa mhargadh i soláthair uilíoch seirbhisí teilecumarsáide, chomh maith le freagrachtaí praghasanna míondíola.

Cúram Tomhaltóra

Cuireann foireann Chúram Tomhaltóra ComReg eolas ar fáil do thomhaltóirí ar cheisteanna cumarsáide; cuireann siad gearáin ar aghaidh chuig soláthróirí seribhisí (cumarsáid leictreonach, soláthróirí poist agus seirbhisí ard-ráta), agus téann siad i ngleic le cláir for-rochtana ar bhonn náisiúnta.

Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála

Cuimsíonn freagrachtaí ComReg maidir le Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála na hÉireann (ECAS) dhá phríomhfheidhm – monatóireacht a dhéanamah ar chaighdeán na seirbhíse atá á cur ar fáil ón soláthróir ECAS agus athbhreithniú a dhéanamh ar ardphraghas na dtáille láimhseála  a ghearann an soláthroír ECAS ar a n-oibritheoirí.

Post

ComReg’s regulatory remit includes ensuring the sustainable provision of a universal postal service, while providing all postal service users (consumers, small businesses, and large organisation) with the choice, quality, and innovation offered by a liberalised postal market.

Tionscadal na Seirbhísí Ardráta

Tá an Rannóg Sheirbhísí Ardráta (PRS) freagrach as fiosrúcháin a dhéanamh maidir le soláthair, ábhair, agus fógairt PRS. Is í aidhm na rannóga ná leasa na n-úsáideoirí deiridh PRS a chosaint. Chomh maith le sin, bíonn an rannóg ag plé le forbairt agus cur i bhfeidhm polasaithe na hearnála PRS, Cód Cleachtais agus gearradh tobhach san áireamh, atá ábharach do sholáthróirí PRS a bhfuil ceadúnais acu.

 

An raibh an leathanach seo úsáideach?

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.