Miondíol agus Seirbhisí Tomhaltóra

This page contains:

  • Polasaí Tomhaltóra

  • Cúram Tomhaltóra

  • Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála

  • Post

  • Tionscadal na Seirbhísí Ardráta

Stiurthóir Miondíola agus Seirbhisí Tomhaltóra: Barbara Delaney

Retail and Consumer Services – Director: Barbara Delaney

Tá an Rannóg Miondíola agus Seirbhisí Tomhaltóra freagrach as na príomhfheidhmeanna eagraíochta seo a leanas;

Polasaí Tomhaltóra

Glacann an tAonad Polsaithe Tomhaltóra céimeanna le cinntiú go bhfuil cosaint ann do thomhaltóirí sa mhargadh i soláthair uilíoch seirbhisí teilecumarsáide, chomh maith le freagrachtaí praghasanna míondíola.

Cúram Tomhaltóra

Cuireann foireann Chúram Tomhaltóra ComReg eolas ar fáil do thomhaltóirí ar cheisteanna cumarsáide; cuireann siad gearáin ar aghaidh chuig soláthróirí seribhisí (cumarsáid leictreonach, soláthróirí poist agus seirbhisí ard-ráta), agus téann siad i ngleic le cláir for-rochtana ar bhonn náisiúnta.

Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála

Cuimsíonn freagrachtaí ComReg maidir le Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála na hÉireann (ECAS) dhá phríomhfheidhm – monatóireacht a dhéanamah ar chaighdeán na seirbhíse atá á cur ar fáil ón soláthróir ECAS agus athbhreithniú a dhéanamh ar ardphraghas na dtáille láimhseála  a ghearann an soláthroír ECAS ar a n-oibritheoirí.

Post

ComReg’s regulatory remit includes ensuring the sustainable provision of a universal postal service, while providing all postal service users (consumers, small businesses, and large organisation) with the choice, quality, and innovation offered by a liberalised postal market.

Tionscadal na Seirbhísí Ardráta

Tá an Rannóg Sheirbhísí Ardráta (PRS) freagrach as fiosrúcháin a dhéanamh maidir le soláthair, ábhair, agus fógairt PRS. Is í aidhm na rannóga ná leasa na n-úsáideoirí deiridh PRS a chosaint. Chomh maith le sin, bíonn an rannóg ag plé le forbairt agus cur i bhfeidhm polasaithe na hearnála PRS, Cód Cleachtais agus gearradh tobhach san áireamh, atá ábharach do sholáthróirí PRS a bhfuil ceadúnais acu.