Comhairleoir Sinsearach Eacnamaíochta, Beartais agus Taighde

Comhairleoir Sinsearach Eacnamaíochta, Beartais agus Taighde – John Evans Phd

Senior Advisor Economics, Policy and Research – John Evans, PhD

Tá an Comhairleoir Sinsearach Eacnamaíochta, Beartais agus Taighde freagrach as trí phríomhrannóg.

  • Eacnamaíocht: Comhairle eacnamaíochta a chur ar fáil don Choimisiún agus Foireann ArdBhainistíochta ComReg,  chomh maith le ceannaireacht ghairmiúil na gcleachtas eacnamaíochta ComReg.
  • Pleanáil Stráitéiseach: Ag cur tacaíochta ar fáil d’Fhoireann ArdBhainistíochta ComReg agus iad ag aithint tosaíochta eagraíochta agus freagraí; agus
  • Taighde: Ag déanamh comhordaithe ar chláir taighde agus ríalú sonraí

Tá dualgais ag an gComhairleoir Sinsearach Eacnamaíochta, Beartais agus Taighde a bhaineann le gnéithe eacnamaíochta na habhcóideachta agus bainistiú gealsealbhóirí i dtaobh ról idirnáisiúnta ComReg le BEREC ach go háirithe.