Back to Faoi

Earcaíocht

Is eagraíocht é ComReg ina n-oibríonn foirne de dhaoine gairmiúla diograiseacha agus a bhfuil ardcháilíochtaí acu. Feidhmíonn na daoine seo i dtimpeallacht ina bhfuil gá le soláthair seirbhíse i mbealach atá aclaí. Creideann ComReg go láidir gurb iad na baill foirne an áis is luachmhara atá againn, agus déantar gach iarracht timpeallacht oibre a chruthú ina dtéann táirgiúlacht agus folláine lámh le lámh. Ba mhaith linn dá mbeadh ár bhfostaithe ag glacadh róil ghníomhach ina bhforbairt phearsanta féin agus sa ghnó; agus go mbeidh baint acu leis an gcomhrá inmheánach faoi conas na torthaí is fearr a fháil dár dtomhaltóirí. Leagtar an-luach ar ionrachas, agus tá se tábhachtach duinne go leirítear meas ar fhostaithe, thomhaltóirí agus éinne eile a thagann i dteagmháil linn. Tacaítear chomh maith le forbairt an duine agus le hoideachas. Táimid dírithe ar infheistíocht a dhéanamh inár bhfoireann agus bímid ag tacú leo ionas go mbainfidh siad a gcuid spriocanna féin amach.

Más maith leat spriocanna a bhaint amach agus má tá dushlán uait a chuirfidh brú ar do bhuanna intleachtúla agus gairmiúla, más maith leat ról a ghlacadh i dteileachumarsáid agus dteicnelaíocht atá ar fhabhadh tosaigh, más féidir leat dul chun cinn a dhéanamh i dtimpealacht oibre spreagúla ina ndéanann do chuid iarracht difir mhór, is é ComReg an eagraíocht duitse. Féach ar na folúntais reatha nó déan teagmháil leis an rannóg AD careers@comreg.ie.

Cuimsíonn ár bpacáiste luach saothair bunthurastal agus raon leathan buntáistí ar nós:

 • Deiseanna forbartha pearsanta agus treánála den scoth
 • Fáil ar chlár cuimsitheach CCF
 • Sochar oideachais
 • Líuntas Saoire bhliaintúil tarraingteach
 • Tionscnaíocht folláine
 • Socruithe oibre solúbtha
 • Pinsean Seirbhíse poiblí singile

Tagann Luach Saothair faoi scáth beartas um pá póiblí agus tá téarmaí agus coinníollacha fostaíochta cludaithe ag reachtaíocht um Bhearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (FEMPI)

Is fostóir comhdheiseanna é ComReg

Folúntais

Analyst: Wholesale Division

A vacancy has arisen for an Analyst, in the Wholesale Division. The Products team is responsible for the oversight of the development and maintenance of Wholesale Regulated Access Products (RAP) in the context of Eir’s compliance with its regulatory obligations.

The team engages with Operators on issues arising from the development, supply and maintenance of Next Generation Access (NGA) and Current Generation Access (CGA) RAP products and services such as Bitstream, Local Loop Unbundling (LLU), Single Billing Wholesale Line Rental (SBWLR), Leased Lines etc.

The team oversees the treatment of operators regarding the supply of  Wholesale RAPs thereby ensuring competition in the telecommunications market is not distorted.

The work of the Analyst involves the detailed analysis of wholesale telecoms products and processes from a range of perspectives including process, regulatory compliance, systems, technical and market impact perspective, in support of the Products team’s objectives.

The processes being referred to are the inter operator processes which underpin the delivery and maintenance of a range of regulated wholesale telecommunications services.

These analyses are key inputs into ComReg decision making at both an Operational and Strategic level and therefore strong analytical and communications skills, both verbal and written, are required.

Responsibilities will include: –

 • Managing and analysing regulatory issues relating to RAP Products portfolios such as Mobile Number Portability (MNP), NGA and CGA RAPs.
 • Analysing, investigating and documenting RAP related issues as they are raised by industry or other wise come to the attention of ComReg.
 • Reviewing issues and making recommendations supported by detailed analysis of issues.
 • Engaging with industry in the area of RAP related product and process development and improvement through bilateral contacts and industry forums.
 • Provide support to the Market Analysis team as part of the review of regulated markets.
 • Assist in resolving consumer care issues as they relate to issues with Wholesale RAPs.
 • Provide advice and support to other regulators where practicable, on the basis of ComReg experience, through questionnaires, surveys, enquiries etc.
 • Assisting in producing consultation papers.
 • Working in a multi-disciplinary environment.

Essential

 • A degree in a telecommunications related area or similar. However candidates with demonstrably strong analytical skills, preferably in an engineering area, and who are willing to work in a telecommunications environment, will also be considered.
 • The ability to identify and propose solutions to systemic technical or process related issues requiring remediation.
 • The ability to work unsupervised, following issues through to completion while communicating and updating ComReg management as appropriate.
 • A high standard of verbal and oral communication skills is very important as reports and other documents can be referenced in legal actions and may be used as evidence in court.
 • Ability to work in a multi-disciplinary team
 • A key requirement of this role is a strong analytical ability the following are provided as examples:
  • The detailed analysis of process related issues resulting in   presentation and/or preparation of reports and providing documented recommendations on issues identified.
  • Consideration of issues raised by Operators regarding the operation of a RAP product and subsequent documentation of the issue and findings with a view to resolution.
  • Application of analytical skills to a technical issue relating to a regulated wholesale product, with a view to proposing solutions or making recommendations.

Desirable

 • Experience in a regulatory role is desirable but not essential

Professional Competencies

Setting & Achieving Ambitious Targets: Is enthusiastic, ambitious, determined, and confident to challenge, ensuring high levels of personal and organisational achievement. Delivers results

Making Informed Decisions: Effectively analyses, evaluates and interprets information.

Demonstrates objective judgement and the willingness to take decisions in a rational and timely manner

Communicating: Keeps people well informed and communicates messages clearly and concisely both written and orally. Listens carefully, evaluates other opinions and is able to influence successfully

Working in Partnership: Develops and encourages effective partnerships to improve the efficiency and effectiveness of service delivery, based on shared outcomes. Works corporately and cross functionally

The Package

We are offering an attractive package:

 • Salary €49, 780.90 – €66, 272.16
 • Pay increases will be awarded annually subject to satisfactory performance and to the terms of the Haddington Road Agreement
 • Attractive pension scheme
 • Travel tax saver scheme
 • Access to Cycle to Work Scheme
 • 28 days Annual Leave per year
 • Flexible working arrangements
 • Access to Employee Assistance Programme
 • Learning and Development

Application Process

Applications should be sent by email to ComReg’s HR Dept at the address below

Email: careers@comreg.ie

ComReg is an equal opportunities employer.

Naisc chuig folúntais