Rialachas Corparáideach

Baineann na cáipéisí thíos le Rialachas Corparáideach ComReg.

ComReg Code of Business Conduct for Commissioners of ComReg

ComReg Code of Business Conduct for Staff of ComReg

ComReg Code of Financial Management

Tuarascáil Bhliantúil 2019/2020

 

Iocaíochtaí Ráithiúla

 

Orduithe Ceannaigh

2016

2017

Tuarascálacha Bliantúla

Réamhaisnéis Airgeadais

Réamhaisnéis Airgeadais Bliantúla (de réir gnímh) don bhliain dár crích 30 Meitheamh 2018

Nochtadh cosanta

  • Bliain dar críoch 30 Meitheamh 2017: Ní raibh aon nochtadh cosanta déanta don Choimisún um Rialáil Cumarsáide
  • Bliain dar críoch 30 Meitheamh 2016: Ní raibh aon nochtadh cosanta déanta don Choimisún um Rialáil Cumarsáide
  • Bliain dar críoch 30 Meitheamh 2015: Ní raibh aon nochtadh cosanta déanta don Choimisún um Rialáil Cumarsáide

Cairt Tomhaltóra

Is é soláthróir Seirbhísí ar Ardchaighdeáin do Chustaiméirí ceann de na réimsí tosaíochta atá ag ComReg.

Scríobhadh an Chairt Custaiméara seo chun leagadh amach, i mbealach soiléír agus gan athbhrí, conas ar féidir linn cinntiú go bhfuilimid ag soláthar seirbhíse ar ardchaighdeán dár gcustaiméirí. Léiríonn sé ár dtiomantas do sholáthar agus seachadadh seirbhís tomhaltóra agus conas a dhéanfar ár bhfeidhmíocht a mheas agus a athbhreithniú.

Cairt Chustaiméara ComReg