Taifead Nochta SF agus Faisnéis a fhoilsítear go minic

Taifead Nochta SF

Dearbhaíonn an tAcht um Saoráil Faisnéise go gcaitheann comhlachtaí Shaoráil Faisnéise (SF) ar nós ComReg, taifead nochta a fhoilsiú, ina bhfuil sonraí na gcineál iarratais a faightear faoi SF ó mhí Eanáir 2015 agus na cinntí a rinneadh mar fhreagra ar na hiarratais iúd.

Mar eolas, de bharr na rialachán um Chosaint Sonraí, ní féidir an té a rinne an t-iarratas a ainmniú.

Taifead Nochta 2017

Taifead Nochta 2016

Taifead Nochta 2015