Back to Eolas Tomhaltóra

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Foireann Chúram Custaiméara ComReg trí na bealaí thíos:

Teileafón:

018049668

Foirm ar líne:

Brú chun teacht ar foirm gearáin ComReg ar líne.

Téacs:

Téacs agus glaofar thar n-ais ort – seol téacs leis an bhfocal COMREG go 51500 (baineann gnáthrátaí SMS) agus cuirfear glaoch thar n-ais ort.

Téacs agus seolfar téacs thar n-ais chugat – Seol téacs leis an bhfocal ASKCOMREG go 51500 (baineann gnáthrátaí SMS) agus seolfar téacs thar n-ais chugat.

Comhrá Beo ar líne

Labhair le ball na foirne um Chúram Tomhaltóra maidir le do cheist.

By using Web Chat you agree to have your personal information processed for chat support.
GDPR information: Our Privacy Notice explains what personal information we collect and use about individuals, what we do with it and why.

WEB CHAT

Teanga Chomharthaíochta na hÉireann

Más maith leat an tseirbhís seo a úsáid déan teagmháil leis an Líne TomhaltóraSLIS agus socrófar coinne.